لوله کشی پخش کننده ها

لوله کشی پخش کننده ها

بطور کلی در هر سیستم گرمایی سه عامل تولید ، انتقال و توزیع گرما مطرح می باشد که لوله کشی وظیفه انتقال گرما را از مولد گرما تا توزیع کننده های گرما برعهده دارد.

استاندارد عملکرد

لوله کشی لوله های فلزی از روی نقشه

لوله کشی لوله های پلیمری از روی نقشه

پیش نیاز

آماده سازی سیستم لوله کشی

نقشه خوانی

سیستم های لوله کشی


۱- لوله کشی برگشت مستقیم

در این سیستم جریان آب داخل لوله رفت و برگشت خلاف جهت هم حرکت می کند و در این حالت قطر لوله های اصلی رفت و برگشت در هر مقطع برابر است و دستگاه پخش کننده حرارت که به موتورخانه نزدیک تر است،نسبت به دستگاهای دیگر طول لوله رفت و برگشت کمتری دارد.


۲- لوله کشی برگشت معکوس

در این سیستم جریان آب داخل لوله اصلی رفت و برگشت هم جهت است و قطر لوله های اصلی در هر مقطع معمولا با هم متفاوت است،همچنین مجموع طول لوله های رفت و برگشت برابر هستند.


۳- لوله کشی مختلط

این روش،ترکیبی از دو روش مستقیم ومعکوس است و در رایزر ساختمان اجرا می شود.

در ساختمان هایی که هر طبقه آن دسترسی به رایزر در نزدیکی آنها واقع شود بهتر است که در هر طبقه لوله کشی برگشت مستقیم و در رایزر لوله کشی برگشت معکوس را اجرا کنیم به این روش ، روش لوله کشی مختلط می گویند.


ثابت کردن لوله ها

به منظور حفظ فاصله بین لوله رفت و برگشت وسایل پخش کننده گرما باید آن ها را ثابت نمود زیرا ممکن است در انجام مرحله کف سازی ساختمان به دلایلی این فاصله از بین رفته و مشکلاتی را در تعمیر و بازسازی لوله ها در آینده بوجود آورد.

برای ثابت نمودن لوله ها روکار و توکار با توجه به جنس لوله ها از بست های فلزی یا پلاستیکی استفاده می گردد ، که در فواصل مشخص نصب می گردند.برای لوله های تا قطر  ۴/۱ ۱ اینچ حداقل فاصله بین دو لوله قبل از عایق کاری ۱۰ سانتی متر و برای قطرهای بالاتر با توجه به ضخامت عایق و روکش آن فاصله تعیین می گردد.